Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 109.511,11 € 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ