Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 4ης/3/17.12.2019 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ