Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 15ης/8-10-2018 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print

       ΘΕΜΑΤΑ

                                               ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                       810-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

36.

Διάθεση χρήσης αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

37.

Διάθεση χρήσης αίθουσας του 12ου Δημοτικού Σχολείου 1: στον Πολιτιστικό Λιβαδερού και 2: στο Γ.Σ. Ακρίτας Ν.Κρώμνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

38.

Διάθεση χρήσης αίθουσας του 14ου Δημο8-10-2018 τικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρίτες Ν.Κρώμνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

39.

Διάθεση χρήσης αίθουσας του γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου στο Σύλλογο Γ.Σ. Μ. Αλέξανδρος Ξηροποτάμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

40.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρόπολης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

6.

41.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 4ου Γυμνασίου Δράμας σε Αθλητικούς Συλλόγους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

7.

42.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Δράμας σε Αθλητικούς Συλλόγους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

8.

43.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 2ου Λυκείου Δράμας σε Αθλητικούς Συλλόγους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

9.

44.

Διάθεση χρήσης αίθουσας του 3ου Λυκείου στο ΣΕΠΛΗΔ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

10.

45.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου των ΕΠΑΛ στην Αθλητική Ακαδημία.

ΟΜΟΦΩΝΑ

11.

46.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 5ου Γυμνασίου Δράμας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλωτής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 9-10-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη