Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 5ης/22-3-2019 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

5η/ 223-2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

7.

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Δημιουργώ και Προσφέρω” Εθελοντές Βώλακα”.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

8.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

9.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στον Σκακιστικό Όμιλο Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

10.

Διάθεση χρήσης των εργαστηρίων του Ε.Κ. στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

11.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στην Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων, στο Χορευτικό Σύλλογο ”Οι Ρίζες Μας” και στη Θεατρική Ομάδα Αμφιροές.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 27-3-2019

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη