Προαιρετικά

Πρόσκληση της 6ης/1-4-2019 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 26-3-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.8735

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Ματσάνη Κυριακή

Τηλ.: 25210 21054

Email: kmats@dimosdramas.gr

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιά Δημαρχεία Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

΄Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

΄Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος