Πίνακας θεμάτων της 5ης/22-3-2019 συνεδρίασης της ΔΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

3-2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

7.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

8.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

9.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στον Σκακιστικό Όμιλο Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

10.

Διάθεση χρήσης των εργαστηρίων του Ε.Κ. στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

11.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 27-3-2019

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη