Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

με προϋπολογισμό: 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-dramas.gr  (διακηρύξεις).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,

FAX επικοινωνίας  2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Χατζημανώλης, 2521350661 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας την  19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής:κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξη Α1 και άνω.

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα  Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ