1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η /9-11-2020 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 4/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 29898

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

66100 Δράμα

Πληρ.: Μαρία Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeit@dimosdramas.gr

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράςτην Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Mεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Mεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Διάθεση χρήσης σχολικών αιθουσών 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας στο Σύνδεσμο Ιδιόκτητων Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Europalso

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας 1) στο Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδερού και 2) στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων του αθλητισμού Αμεα

Διάθεση χρήσης των εργαστηρίων των Ε.Κ. στο Δημόσιο ΙΕΚ

Διάθεση χρήσης γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου σε αθλητικούς συλλόγους

Διάθεση χρήσης γυμναστηρίου του 2ου Λυκείου σε αθλητικούς συλλόγους

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος