Πρόσκληση της 1ης /22-1-2021 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 20/01/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1965

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Μαρία Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeit@dimosdramas.gr

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράς την την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

  1.  

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου στην ESOLNET HELLAS ΕΠΕ

  1.  

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Γυμνασίου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος