Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2015, προϋπολογισμού 73.677,00 € (με Φ.Π.Α. 23%).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ