1

Πρακτικό μεταφοράς 3ης/2-12-2021 Κατεπείγουσας δια τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Δείτε το πρακτικό εδώ