Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πρακτικό Μεταφοράς της 1ης/22-02-2019 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ