Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – WP2 COMMUNICATION & DISSEMINATION) ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – WP5 ORGANIZATION OF EVENTS), ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “ CB WATER GEOPARK”.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΔΩ