Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 3ης/18-2-2019 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

3η/ 182-2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

3.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

4.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας στο ΕΕΠΦ-KIDS SAVE LIVES

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

5.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στο Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 222-2019

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη