Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας της 01/25-05-2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ